mẹo viết thư xin việc viết tay

Bí quyết thành công với thư xin việc viết tay

Luôn gửi kèm đơn xin việc bản gốc với thư giới thiệu và bằng cấp chứng chỉ liên quan. Tuy nhiên, với nhiều nhà tuyển